Niles smart home services wordt in Marjet Rutten's nieuwe boek: van maken naar raken" over strategische marketing in de bouw-, vastgoed- en installatiesector aangehaald als voorbeeld van innovatie in de bouw!

Related Posts